TARIFES

TARIFES PLANES

a renovar cada 4 mesos

ALTRES SERVEIS

Tall Exclusiu……………………20,00€

Servei de luxe: productes específics i tractaments adecuats.

Tall Complet……………………18,00€

Un bon servei: Tall de qualitat i pentinat.

Tall Bàsic…………………………15,00€

Servei bàsic: de 15 a 25 anys o serveis molt sencills.

Tall Màquines…………………12,00€

Servei ràpid: Només màquines, sense llavar

ni pentinar.

Tall Xiquet………………………12,00€

Servei bàsic: de 0 a 14 anys.

Afeitat……………………………10,00€

Servei clàssic: A navaja, amb toalla calenta i un agradable

massatge. ( Afeitat complet o afeitat parcial i perfilat).

Barba……………………………..5,00€

Servei de manteniment: A tissora o màquina.

DURANT 2015, totes les tarifes planes inclouen el 50% descompte en la resta de serveis.

Complet…………………….50,00€

Tarifa plana en talls . (Tarifa tall complet)

Bàsic…………………………40,00€

Tarifa plana en talls de 15 a 25 anys o

serveis molt sencills.

Màquines…………………..40,00€

Tarifa plana en talls. (Tarifa tall màquines).

Barba…………………………40,00€

Tarifa plana en manteniment de barba sense utilitzar navaja.

Barba Completa…………50,00€

Tarifa plana en manteniment de barba, inclou marcat a navaja.

Manicura………………10,00€

Depilació Facial………..5,00€

Neteja Facial…………..30,00€